Poza trasa...

     Wielickie złoże soli należące do mioceńskiej formacji solonośnej powstałej przed około 15 milionami lat, zalega wzdłuż północnej granicy Karpat pasmem długości ok.10 km ze wschodu na zachód, szerokości od 0,5 do 1,5 km; pod wpływem tektoniki karpackiej uległo silnym odkształceniom: górne złoże bryłowe stanowi druzgot tektoniczny wzajemnie przemieszanych skał solnych i płonych , dolne złoże pokładowe zachowało budowę warstwową, ulegając sfałdowaniu i złuskowaniu.

     Proponujemy trasę geologiczną która obejmuje wycinek kopalni na poziomie III oraz II niższym. W jej skład wchodzi szereg niezwykle interesujących wyrobisk pochodzących głównie z XIX wieku z licznymi odsłonięciami geologicznymi obrazującymi budowę złoża oraz obejmującymi zagadnienia z zakresu mineralogii, sedymentologii oraz tektoniki.

     Przewodnikami są przygotowani fachowo pracownicy kopalni. Proponowana trasa obejmuje odcinek o całkowitej długości (wraz z drogą powrotną do szybu) około 6 kilometrów w poziomie oraz do 40-60 metrów w pionie (biegnie pod górę). Uczestnicy wycieczki powinni posiadać odpowiedni strój terenowy, zwłaszcza wygodne obuwie. Wyrobiska proponowanej trasy są suche. Czas zwiedzania wynosi około 3 godziny. Zwiedzanie odbywa się w grupach liczących maksymalnie 10 osób. Zwiedzający przed zjazdem podpisują oświadczenie o stanie zdrowia i kondycji fizycznej niezbędnej do pokonania proponowanej trasy. Zwiedzający pobierają do zjazdu niezbędne wyposażenie w postaci lampy, pochłaniacza, znaczka kontrolnego oraz hełmu, możliwe jest pobranie także w razie potrzeby ubrania ochronnego.

Cena biletu:Poza trasa...
- normalny: 24 zł
- ulgowy:11 zł

Usługa przewodnicka: 303 zł (max 10 osób)

Zjazd: 143 zł

Informacja i rezerwacja:

Poza trasa...
Poza trasa...
Poza trasa...
Poza trasa...