Władysław Hapek (1928-1991) artysta malarz, rzeźbiarz wielickiej kopalni

Kolejna wystawa czasowa w komorze St. Staszica poświęcona jest twórczości Władysława Hapka (1928-1991)- artysty malarza, rzeźbiarza wielickiej kopalni. Solne monumenty na trasie turystycznej przedstawiające Mikołaja Kopernika, Kazimierza Wielkiego to jedne z wielu prac tego zasłużonego artysty.

Od kilku lat Kopalnia Soli "Wieliczka" organizując czasowe wystawy pełni funkcję kulturotwórczą, a komora St. Staszica stała się miejscem ważnych wydarzeń artystycznych. Z okazji Inauguracji Sezonu Letniego 2002, która odbędzie się 11 kwietnia br. Kopalnia Soli "Wieliczka" przygotowała kolejną wystawę czasową poświęconą twórczości znanego i cenionego artysty Władysława Hapka. Celem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie sylwetki oraz "ocalenie od zapomnienia" dorobku artysty, który kilkanaście lat tworzył w wielickiej kopalni.

Hapek był autorem licznych prac malarskich, graficznych (m.in. znaku firmowego Kopalni Soli 'Wieliczka") i rzeźbiarskich na trasie turystycznej wielickiej kopalni, autorem projektów plastycznych, wystroju poczty otwartej w komorze Warszawa, projektów medali, kart pocztowych, bart, kufli i wielu, wielu innych.

Przygotowania do stworzenia ekspozycji poprzedziła kwerenda w rodzinnych zbiorach córki i żony artysty. Ekspozycja została podzielona na części tematyczne: biograficzną, malarską, "między Zakopanem a Krynicą", "Wieliczka - moje miasto", wielicka kopalnia.

Wystawę, która pokazuje wielostronność artysty, jego profesjonalizm, oglądać będą od kwietnia do końca września turyści zwiedzający trasę turystyczną wielickiej kopalni.

Autorzy wystawy:
scenariusz: Agnieszka Wolańska,
oprawa plastyczna: Juliusz Chimiak, Piotr Starowicz

J. W. Goethe ponownie w kopalni

Solny pomnik wykonany jest na podstawie modelu gipsowego. Autorem zarówno modelu jak i pomnika jest wielicki górnik-rzeźbiarz Józef Kowalczyk. Przygotowanie modelu było możliwe dzięki udostępnionym przez Instytut Goethego w Krakowie zdjęciom i szkicom. Naturalnej wielkości solny posąg powstawał u wejścia do komory Weimar. Każdy etap powstawania posągu z zainteresowaniem obserwowali turyści zwiedzający wielickie podziemia. Z przekazu historycznego wiadomo, iż Goethe towarzyszył Księciu Weimaru podczas jego wizyty w kopalni, która miała miejsce 6.IX. 1790 roku.